Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Közhasznúsági Jelentés a Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2006. évi tevékenységéről.


Az egyesület 2006-ban az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás,beszámolók, nyilvánossági követelmények, adatszolgáltatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2006-ban a következő tevékenységeket végezte:
1. Közrend és közbiztonság helyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek,rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet végez a községben. Közmunkában az allergiát okozó gyomnövények irtásával környezetvédelmi feladatokat is végzett. Különösen értékes ez a tevékenység, hiszen a játszótér és a sportpálya környékén végezték, ahol gyermekek és fiatalkorúak játszanak.

2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagy pályás labdarúgó bajnokság őszi tavaszi rendezvényein, valamint a környéken rendezett sportnapokon. Jelentős közmunkát végzett a sportöltöző felújításánál is. Szlovéniában részt vett egy tornán. Augusztus 20-án a szlovéniai Hódos község valamint Miháld és Pat községek sportolóit látta vendégül a Falunap rendezvényein.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a helybeli magas munkanélküliség indokolja.
A programban dolgozók rendszeresen informálják a helyi munkanélkülieket a képzési és foglalkoztatási lehetőségekről valamint a támogatási és szociális lehetőségekről.

z egyesület 2006-ban vállalkozási tevékenységetnem folytatott, pártokat, politikusokat nem támogatott. Tisztségviselői és hozzátartozói sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

A jelentés pénzügyi része:
Bevételek:
pénzmaradvány 2005-ből 159871.- Ft
támogatások 550000.- Ft
adományok 140000.- Ft
kamat 4704.- Ft
Apeh Szja 1% 14957.- Ft
________________________________________________________
összesen: 869532.- Ft

Kiadások:
anyagvásárlás sportpályához 146259.- Ft
szolgáltatás vásárlás öltözőhöz 59440.- Ft
tagdíjak, nevezési díjak 47200.- Ft
kiadvány vásárlás 36729.- Ft
útiköltség 91118.- Ft
posta, távközlési ktsg 43531.- Ft
üz.a vásárlás fűnyíróhoz 47150.- Ft
igazolási, versenybírói díjak 61619.- Ft
élelmiszer vásárlás polgárőrsnek 61619.- Ft
irodaszer vásárlás 14638.- Ft
bankköltség 3500.- Ft
________________________________________________________
összesen: 739739.- Ft


Bevételek: 869532.- Ft
Kiadások : 739739.- Ft
________________________
Eredmény: 129793.- Ft

129663.- Ft az egyesület bankszámláján, 130.- Ft pedig a házipénztárban van.

Kérem a közhasznúsági jelentés elfogadását.

Sand, 2007. 02. 03. Ádám JózsefSand 2007. 04. 23. Ádám József
<< Előző (7. oldal)
/9
Következő >> (9. oldal)