Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Közhasznúsági jelentés a Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2005. évi tevékenységéről


Az egyesület a 2005. évben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (járulékfizetés, adóbevallás, nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2005.-ben a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
1.Közrend és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet folytat a községben. . A Polgárőr Tagozat tagjai jelentős környezetvédelmi feladatokat is végeztek az évtizede elhanyagolt sporttelep rendbetételével, többek között parlagfű és más allergiát okozó gyomnövények kiirtásával.

2.Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Az egyesület Sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagy pályás labdarúgó bajnokság őszi-tavaszi fordulóin. Részt vett egy Szlovéniában megrendezett nagy pályás tornán Hódos községben. Augusztus 20.-án, vendégül láttuk a szlovéniai Hódos község csapatát és a környező községek, Miháld és Pat, csapatát. A kicsiknek a szánkópályát tovább hosszabbítottuk. Folytatódott a sportpálya és az öltöző felújítása és környezetének rendbetétele.

3.A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Ez a program teljesen önkéntes munkavégzésen alapul, mert a benne részt vevő egyesületi tagok sem juttatást, sem költségtérítést nem kaptak. A munkát végző Szociális Tagozat tagja végezte az egyesület könyvelését, beszámolóit, pályázatát, és ezért sem díjazásban, sem költségtérítésben nem részesült. Ennek a tevékenységnek az eredményeként alkalmazunk egy tartósan munkanélküli, semmilyen támogatásban nem részesíthető , helybeli lakost.
Rendszeresen tájékoztatjuk a helybeli munkanélkülieket az általunk ismert képzési-, munka-, és támogatási lehetőségekről. Az egyesület minden esetben helybeli, tartósan munkanélküli lakost alkalmaz dolgozónak.

Az egyesület 2005-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, reprezentációs kiadásai nem voltak, pártokat, politikusokat nem támogatott. Az egyesület tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

A jelentés pénzügyi része:
Bevételek: pénzmaradvány 2004-ből 372660.- Ft
önk. támogatás 76447.- Ft
adományok 200150.- Ft
Szja 1% 22098.- Ft
Áfa visszatérítés 4331.- Ft
Összesen: 678826.- Ft

Kiadások: munkabérek 135915.- Ft
munkabérek közterhei 85000.- Ft
APEH késedelmi pótlék 1000.- Ft
bérleti dij 60000.- Ft
tagdíj 1200.- Ft
sajtótermék (előfizetés) 2200.- Ft
javítási ktsg 4376.- Ft
posta ktsg 2275.- Ft
sportpályához anyagvásárlás 181866.- Ft
versenybírói díj 21494.- Ft
bank költsg 5450.- Ft
NCA-nak visszatérítés 18179.- Ft
Összesen: 518955.- Ft


Bevételek: 678826.- Ft
Kiadások: 518955.- Ft
Eredmény: 159871.- Ft

Az összeg az egyesület bankszámláján van.


Kérem a közhasznúsági jelentés elfogadását.

Sand, 2006. 03. 25.

Ádám József
elnök


Sand, 2006. 03. 25. Ádám József elnök
<< Előző (6. oldal)
/9
Következő >> (8. oldal)