Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



Közhasznúsági Jelentés a Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2004. évi tevékenységéről


Az egyesület a 2004. évben az Alapszabály és a megkötött megállapodásokrendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (járulékfizetés, adóbevallás, nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2004. Évben a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
1.Közrend és közbiztonság helyi feladatairólvaló gondoskodás.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet folytat. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium országos Bűnmegelőzési Központjához, ahol pályázatunkat támogatásban részesítették., így lehetőségünk nyílt arra,hogy október elsejétől adminisztrációs, szervező és őrző-védő feladatokat is ellátó munkatársat alkalmazzunk. A Polgárőr Tagozat tagjai jelentős környezetvédelmi feladatokat is végeztek az évtizede elhanyagolt sporttelep rendbetételével, többek között parlagfű és más allergiát okozó gyomnövények kiirtásával.
2. Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
Az egyesület Sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki kispályás labdarúgó bajnokság nyári és téli fordulóin. Első ízben szerepeltek sportolóink a Kanizsa Kupán, részt vettek Szlovéniában egy nagy pályás labdarúgó tornán Hódos községben. A vendéglátátást augusztus 20.-án, falunapon, viszonoztuk. Ekkor a szomszédos községek, Miháld és Pat, csapatait is fogadtuk, készülve a 2005. Évi nagy pályás bajnokságra. Az egyesület bérleményében lévő öltözőépületet és sportpályát használható állapotba hoztuk és folytatjuk a felujítást jövőre is. A gyermekek részére a pálya melletti bozótos domboldalon az egyesület tagjai szánkópályát alakítottak ki, melyet jövőre meghosszabbítunk. A helyi vállalkozók jelentős gépi munkával járultak hozzá a munka elvégzéséhez.
2.A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
Ez a program teljesen önkéntes munkavégzésen alapul, mert a benne részt vevő egyesületi tagok sem juttatást, sem költségtérítést nem kapnak. A munkát végző Szociális Tagozat tagja készíti az egyesület pályázatait, beszámolóit, könyvelését, adóbevallását és jelentéseit térítés nélkül. A pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően tudunk alkalmazni egy tartósan munkanélküli, semmilyen támogatásban nem részesülő helybeli lakost. Ennek a tevékenységnek a keretében nyújtunk tájékoztatást a munkanélküliek részére a képzési, foglalkoztatási ás támogatási lehetőségekről.A dolgozónkat is közülük választottuk ki.

Az egyesület 2004-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, reprezentációs kiadásai nem voltak, pártokat, politikusokat nem támogatott. Az egyesület tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek munkájukért.

Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások részletezése:
1.A Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Központja által adott támogatás, 100000.- Ft, mivel nagyon későn érkezett, céltartalékot képez az egyesület alkalmazottjának 2005. Januári és februári munkabéréhez. A támogató által elfogadott program befejezése 2005. Március 15.-e.
2.A Nemzeti Civil Alapprogram pályázatán nyert az egyesület 385000.- Ft-ot, melyből 135915.- Ft az egyesület alkalmazottjának október, november, december havi munkabérét, 3000.- Ft az Szja-t, 86000,. Ft járulékot, 85000.- Ft útiköltséget, 43116.- Ft működési hely fenntartási költséget és 31969.- Ft egyéb költséget fizettünk ki.

A jelentés pénzügyi része:
Bevételek: pénzmaradvány 2003-ból 91488.- Ft
támogatások 635000.- Ft
adományok 234514.- Ft
tagdíj 20000.- Ft
SZJA 1%-a 16789.- Ft
Áfa visszatér. 38496.- Ft
Egyéb 6079.- Ft
Összesen: 1047366.- Ft

Kiadások: munkabérek 135915.- Ft
SZJA 3000.- Ft
Eg. Bizt. 24000.- Ft
Ny. bizt 42000.- Ft
Maj 6000.- Ft
Mvj 2000.- Ft
Eho 9000.- Ft
Uti ktsg 106882.- Ft
Anyag ktsg 56988.- Ft
Nevezési díj 58000.- Ft
Sportszer 185940.- Ft
Egyéb 44985.- Ft
Összesen: 674706.- Ft

Bevételek: 1047366.- Ft
Kiadások: 674706.- Ft
Eredmény: 372660.- Ft

Az összeg az egyesület bankszámkláján van.
Kérem a jelentés elfogadását.

Sand, 2005. 01. 29. Ádám József elnök




Sand, 2005. 01. 29. Ádám József elnök
<< Előző (5. oldal)
/9
Következő >> (7. oldal)