Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Közhasznúsági Jelentés a Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2003. évi tevékenységérőlAz egyesület a 2003. Évben az Alapszabályban meghatározottakat, a megkötött megállapodásokat és a törvényességet szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, adó- és járulékfizetés, tb jelentés nyilvánossági követelmények, stb) rendben teljesítette.
Az egyesület 2003.-ban a következő közhasznú tevékenységeket végezte:
1.Közrend és közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres éjszakai járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet folytat. A Polgárőr Tagozat 2003-ban sem állami, sem önkormányzati támogatásban nem részesült.
2.Sport, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
A Sportszakosztály részt vett a Nagykanizsa környéki kispályás labdarúgó bajnokság nyári és téli fordulóin, nyáron Szlovéniában részt vett egy tornán. A szakosztály 250000.- Ft önkormányzati támogatásban részesült.
3.Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
Az egyesület Szociális Tagozata a szülők kezdeményezésére egy pályázattal 100 négyzetméter burkolólaphoz juttatta a miháldi óvodát és lakossági adományokból 100000.- ft.ért vásárolt eszközöket az iskola és az óvoda részére. Ezekhez az akciókhoz a Szociális Tagozat önkormányzati támogatást nem kapott.
4.A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése.
A ZMMK támogatásával munkaerőpiaci szervezőt alkalmaztunka magas munkanélküliség miatt. Sajnos egyik önkormányzat sem támogatta a tevékenységet, így a hiányzóköltségeket lakossági adományokból fedeztük. Ezt a tevékenységet szintén a szociális tagozat végezte.

Az egyesület 2003.-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat, politikusokat nem támogatott, reprezentációs kiadásai nem voltak, vezetői az egyesület irányításában végzett munkájukért sem díjazásban sem költségtérítésben , sem más előnyben nem részesültek. Mindez vonatkozik családtagjaikra is.
Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások részletezése.
1.A Zala Megyei Munkaügyi Központtól kapott támogatást a Szociális Tagozatban dolgozók bérének és járulékainak fizetésére használtuk fel. Az összeg a költségek 55 %-t fedezte.
2.A sandi önkormányzattól kapott támogatást a Sport Szakosztály használta fel felszerelés vásárlására, nevezési díjrautazások költségeire, valamint tartalék képzésre 36378.- Ft-ot 2004. Évre.

Pénzügyi rész:
Bevételek: pénzmaradvány 2002.-ből 140512.- Ft
ZMMK támogatása 480000.- Ft
Önkorm. Tám. 250000.- Ft
adományok 393856.- Ft
Szja 1%-a 16723.- Ft
Egyéb 3499.- Ft
Összesen: 1284590.- Ft

Kiadások: munkabérek 525000.- Ft
Szja 2000.- Ft
Tb járulék 242000.- Ft
Eho 42000.- Ft
Maj,mvj 28000.- Ft
Anyag ktsg 1453.- Ft
Sportszer 352649.- Ft
Összesen: 1193102.- Ft

Bevételek: 1284590.- Ft
Kiadások: 1193102.- Ft
Eredmény: 91488.- Ft

Ebből 90495.- Ft a bankszámlán, 993.- Ft pedig a házipénztárban van.

Kérem a jelentés elfogadását.

Sand, 2004. 03. 11. Ádám József elnökSand, 2004. 03. 11. Ádám József elnök
<< Előző (4. oldal)
/9
Következő >> (6. oldal)