Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Közhasznúsági Jelentés a Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2002. évi tevékenységéről


Az egyesület 2002-ben az Alapszabályban meghatározottakat, a megállapodásokat, és testületeinek határozatait szem előtt tartva végezte tevékenységét. Az egyesület a jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, közhasznú jelentés, statisztikai jelentés adó és járulékfizetés, tb-jelentés, nyilvánossági követelmények, stb.) rendben teljesítette. Az egyesületnek 2002-ben vállalkozási tevékenysége nem volt. Az egyesület tisztségviselői az egyesület irányításában végzett munkájukért sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek, mindez vonatkozik hozzátartozóikra is. Az egyesületnek reprezentációs kiadásai sem voltak.
Az egyesület három belső szervezeti egységgel rendelkezik: Ifjúsági Tagozat, Polgárőr Tagozat, Szociális Tagozat.
Az Ifjúsági Tagozat sport, szabadidős és kulturális rendezvényeket tartott, költségigények nélkül.
A Polgárőr Tagozat a közbiztonsággal kapcsolatos feladatokat látott el, éjszakai járőrözést végzett, költségei nem voltak.
A Szociális Tagozat időseket és munkanélkülieket segítő tevékenységet folytatott, valamint közhasznú munkásokat alkalmazott, ezeknek a költségeit lakossági adományokból és a Munkaügyi Központtámogatásából fedeztük.
Az állami költségvetés alrendszerétől (Munkaügyi Központ) kapott támogatás felhasználása: 741000.- Ft, a dolgozók foglalkoztatási költségeinek 55%-t fedezte, erre használtuk fel.

Az egyesület 2002. évi gazdálkodása:
Bevételek: 2001. évi maradvány 259967.- Ft
ZMMK támogatása 741100.- Ft
Miháldi Önk. támogatása 9100.- Ft
Lakossági adomány 557008.- Ft
Tagdíj 16500.- Ft
Kamat 1663.- Ft
APEH Szja 1 %-a 44056.- Ft
APEH Áfa visszatérítés 8626.- Ft
Összesen: 1638020.- Ft

Kiadások: Munkabérek (netto) 761050.- Ft
Szja 59200.- Ft
Tb – járulék 387800.- Ft
Egészségügyi hozzájár 87700.- Ft
Munkaadói járulék 29200.- Ft
Munkavállalói járulék 19600.- Ft
Egyéb (üzemanyag, alkatrész) 126273.- Ft
Anyagok, szolgáltatások 26679.- Ft
Összesen: 1497502,- Ft

Bevételek: 1638020,- Ft
Kiadások: 1497502,- Ft
Eredmény: 140518,- Ft

Az egyesület az adományozókkal szerződést, a támogatókkal megállapodást köt, részükre igazolást állít ki az adományról. Az egyesület 2003-ban bővíteni szándékozik közhasznú tevékenységét.

Sand, 2003. március 6. Ádám József elnök
<< Előző (3. oldal)
/9
Következő >> (5. oldal)