Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Közhasznúsági Jelentés a Sand 2000 Közhasznú Egyesület 2001 évi tevékenységéről


A Sand 2000 Közhasznú Egyesület a Zala Megyei Bíróság által 2000 Julius 5.-én kiemelkedően közhasznú minősítéssel bejegyzett társadalmi szervezet, tevékenységét az ennek szellemében megalkotott Alapszabály rendelkezései szerint végzi. Az egyesület a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek (adóbevallás, közhasznúsági jelentés, beszámoló, statisztikai jelentés, adó és járulékfizetés Nyilvánossági követelmények, stb) és a megkötött megállapodásokban vállaltaknak eleget tett. Az egyesület 2001.-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.. Az egyesület tisztségviselői és azok hozzátartozói sem díjazásban, sem költségtérítésben, sem más előnyben nem részesültek. Az egyesületnek reprezentációs kiadásai nem voltak 2001. évben.

Az egyesület tevékenysége 2001. évben.
1.Az egyesület Polgárőr Tagozata folyamatosan látott el közbiztonsági feladatokat. A tevékenységet 40 fő önkéntes végzi a község belterületén, éjszakai járőrözéssel. Sajnos a Polgárőr Tagozat 2001. évben támogatást sehonnan nem kapott. Ezt a tevékenységet Sand községben végezte az egyesület.
2.A Szociális Tagozat működése:
– rászorulókat segítő tevékenység Sand községben,
– környezetvédelmi tevékenység Miháld községben,
– munkaerőpiaci szolgálat Sand és Miháld községben,
– rehabilitációs foglalkoztatás Sand községben,
közhasznú foglalkoztatás Sand és Miháld községben.
A Szociális Tagozat 10 hónapos project keretében végezte a programot az önkormányzatokkal és más támogatókkal kötött megállapodások szerint. A dolgozók kiválasztásánál a rászorultságot vettük figyelembe, általában 40 év feletti, tartós munkanélküli, 50 %-ban nőket alkalmaztunk.

Az egyesület 2001. évi gazdálkodása.

Bevételek: 2000. évi maradvány 42669.- Ft
ZMMK támogatása 229700.- Ft
Miháldi Önk. támogatása 81900,- Ft
Sandi Önk. „ 200000.- Ft
Soros Alap. „ 486060.- Ft
Máltai Szeretetszolg. tám. 25000.- Ft
Lakossági adományok 317236,- Ft
Tagdíjak 29000.- Ft
Egyéb bevételek 12976.- Ft
Összesen: 3424541,- Ft

Kiadások: Netto munkabérek 1663400.- Ft
Munkabérek közterhei 1458000.- Ft
Egyéb kiadások 43174.- Ft
Összesen: 3164574.- Ft

Bevételek: 3424541.- Ft
Kiadások: 3164574.- Ft
Eredmény: 259967.- Ft

Kimutatás a támogatásokról és felhasználásukról:
1.A Zala Megyei Munkaügyi Központ támogatása: 2229700.- Ft,
felhasználása: rehabilitációs foglalkoztatás 409000.- Ft,
közhasznú foglalkoztatás 1820700.- Ft,
a felhasználás a munkabérek és járulékainak fedezetét szolgálta.
2. Önkormányzati támogatás: 281900.- Ft
felhasználása: rehabilitációs foglalkoztatás 160200.- Ft,
közhasznú foglalkoztatás 121700.- Ft,
a felhasználás a munkabérek és járulékainak fedezetét szolgálta.
3. A Soros Alapítvány támogatása: 486060.- Ft,
felhasználása: közhasznú foglalkoztatás 486060.- Ft,
a felhasználás a munkabérek és járulékainak a fedezetét szolgálta.
4. Lakossági adományok 317236.- Ft,
felhasználása: munkavégzéshez szükséges üzemanyagok
vásárlása 14335.- Ft,
nyomtatványok, irodai eszközök
vásárlása 3500.- Ft,
munkabérek és járulékaik fedezetéül
felhasznált 299401.- Ft.
5. A Máltai Szeretetszolgálat támogatása: 25000.- Ft.
felhasználása: 2001. évben a felhasználás nem történt meg.

Az egyesület sem saját vezető tisztségviselőinek, sem más közhasznú szervezet tisztségviselőinek és azok hozzátartozóinak sem díjazást, sem költségtérítést nem fizetett.

Sand, 2002 február 17. Ádám József elnök
<< Előző (2. oldal)
/9
Következő >> (4. oldal)