Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Közhasznúsági jelentés a Sand 2000 közhasznú Egyesület 2007. évi tevékenységéről


Az egyesület 2007-ben az Alapszabály és a megkötött megállapodások rendelkezéseit szem előtt tartva végezte tevékenységét. A jogszabályokban előírt kötelezettségeit (adóbevallás, beszámolók,nyilvánossági követelények, adatszolgáltatások, stb) rendben teljesítette.

Az egyesület 2007-ben végzett közhasznú tevékenységeiről szóló tartalmi beszámolója:

1. Közrend és közbiztonsághelyi feladataiban közreműködés.
Az egyesület Polgárőr Tagozata, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, rendszeres járőrözéssel bűnmegelőzési tevékenységet végez a községben. Közmunkában az allergiát okozó gyomnövények irtásával környezetvédelmi feladatokat is végzett.

2. Sport az egészséges életmód közösségi feltételeinek biztosításában közreműködés.
Az egyesület sportszakosztálya részt vett a Nagykanizsa környéki nagy pályás labdarugó bajnokság őszi és tavaszi rendezvényein, valamint a környéken rendezett sportnapokon. Közmunkában elvégezték a sportöltöző felújítását. Szlovéniában részt vett egy tornán. Falunapon pedig Miháld, Pat és a szlovéniai Hodos község csapataival rendezett tornát. Szánkópálya kialakításával a téli sportolási lehetőségeket is igyekezett biztosítani.

3. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának és képzésének elősegítése.
Önkéntes munkavégzésen alapuló program, költségigénye nincs. Fenntartását a helybeli magas munkanélküliség indokolja.
A programban dolgozók rendszeresen információkkal látják el a munkanélkülieket a helyi képzési és foglalkoztatási lehetőségekről.

Az egyesület 2007-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, pártokat politikusokat nem támogatott. Tisztségviselői és hozzátartozóik sem díjazásban, sem költségtérítésben sem más előnyben nem részesültek.

Számviteli beszámoló:
Bevételek: pénzmaradvány 2006-ból 129793.- Ft,
támogatások 550000.- Ft,
APEH túlfiz vissza. 34500.- Ft,
APEH szja 1% 128553.- Ft,
Kamat 546.- Ft,
___________
Összesen: 843392.- Ft.

Kiadások:
anyagvásárlás (sportpályához) 167919.- Ft,
tagdíjak, nevezési díjak 225166.- Ft,
kiadvány 31963.- Ft,
sajtótermék előfizetése 2200.- Ft,
útiköltség 269562.- Ft,
posta, távközl. költségei 13144.- Ft,
üz. anyag (fűnyíráshoz) 28240.- Ft,
élelmiszer (polgárőrsnek) 30000.- Ft,
irodaszer vás. 19307.- Ft,
bankköltség 3637.- Ft,
___________
Összesen: 791138.- Ft.

Bevételek: 843392.- Ft
Kiadások: 791138.- Ft
______________________
Eredmény: 52254.- Ft 52252.- Ft az egyesület bankszámláján,
2.- Ft a házipénztárban van.

APEH-tól:
Adó 1%-a 128553.- Ft
Visszatér. 34500.- Ft
___________
Összesen: 163053.- Ft
Ennek az összegnek a felhasználása: 167919.- Ft értékben sporteszközöket és karbantartási anyagokat
vásároltunk.

Sand Község Önkormányzata által adott 450000.- Ft elhasználása:
nevezési díjakra: 133326.- Ft,
útiköltségre 269562.- Ft,
üzemanyagra 28240.- Ft,
sajtótermékre 2200.- Ft,
postai, távközlésre 13144.- Ft,
tisztítószer 4199.- Ft,
___________
összesen 450671.- Ft.

A Volksbank által adott 100000.- Ft támogatás felhasználása:
nevezési díjakra: 91840.- Ft,
bankköltségre 3637.- Ft,
irodaszerre 4444.- Ft,
__________
összesen: 99921.- Ft.

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése az 1/2008 (március 29) sz. KGy. határozattal fogadta el.


Sand, 2008. március 29.

Ádám József


Sand 2000 K.E.
<< Előző (8. oldal)
/9