Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Ez a fájl MS Word formátumú. Ha gépén nincs MS Office program telepítve, letöltheti az ingyenes OpenOffice csomagot is.

 
75 KB
2009-06-09 08:06:58
 
 

application/msword
Nyilvános Nyilvános
837
3319
Rövid leírás | Teljes leírás (9.18 KB)

A Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági beszámolója

A jelentés szövege:


A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló.

Az Egyesület cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenység, mely a mozgáskorlátozottak szociális, rehabilitációs érdekeinek érvényesítése, védelme, képviselete, helyzetük javítása. Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 §. c. 11 . pontjában leírtaknak. 2008-ban a zökkenők nélküli működés érdekében gazdálkodásunk racionalizálásán, a pályázati és más forráslehetőségek bővítésén volt a hangsúly, s ez várható 2009-ben is.
Tagság: 2008-ban 62 dél-zalai településről, 811 tagot regisztráltunk, akik közül 665-an fizettek tagdíjat. A tagság 6 területi csoportban (Belezna, Borsfa, Letenye, Szentliszló, Molnári, Zalakomár) végzi tevékenységét.
Ügyfélforgalom: A különböző támogatásokhoz kapcsolódóan 2008-ban nagy ügyfélforgalmat bonyolítottunk: 1150 regisztrált ügyfelet fogadtunk. Internetes munkahellyel rendelkező, akadálymentes ügyfélirodánk (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a) 2008-ban heti négy nap, 20 órában állt rendelkezésre a látogatók előtt, melyből van délutáni nyitvatartási óránk is (hetente 1 alkalommal 4 óra) a klubélet biztosítására. Irodánkban audiovizuális eszközök is rendelkezésre állnak sorstársak számára. Programjaink közt volt kiállítás, foglalkoztatást segítő kezdeményezés támogatása, érdekvédelmi tevékenység is.
Tájékoztatás: Ügyfélirodánkban folyamatosan adtunk tájékoztatást a támogatási lehetőségekről, többek között a fogyatékossági támogatásról, a közlekedési kedvezményekről, parkolási engedélyről, rehabilitációs utókezelési lehetőségekről. Az ügyintézést a tisztségviselőkön kívül mozgáskorlátozott munkatársak is segítik.
Érdekvédelem: Egyesületünk képviseli Nagykanizsán és kistérségében a fogyatékkal élőket minden fórumon, így például elnökünk tagja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Dorottya Kórháza Felügyelő Tanácsának.
Rehabilitációs berendezések használata az ügyfélirodában: Irodánkban rehabilitációs eszközök (szobakerékpár, gyógylabdák, marokerősítők, bordásfal), tájékozódást segítő kiadványok és általános egészségi állapotot mérő eszközök (vérnyomás, vércukor és koleszterinmérő berendezések) állnak rendelkezésre, mely eszközöket minden tagunk ingyenesen használhatja.
Segédeszköz kölcsönzés: Mozgáskorlátozott sorstárainknak segédeszközöket (járókeret, kerekesszék stb.) is kölcsönzünk térítésmentesen, 2008-ban 5 fő élt ezzel a lehetőséggel.
Lakás-átalakítási Támogatás (LÁT) ügyintézés: Intézzük a Lakás-akadálymentesítési állami támogatás (LÁT) ügyeit is. 2008-ban 113 LÁT kérelmet intéztünk, közülük 19-en nyertek el támogatást.
Szervezett csoportos belföldi kirándulásokon az Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek.. / Verpelét, Esélyegyenlőségi Nap - Budapest/. Egyesületünk együttműködött a város és a települések önkormányzataival, társszervekkel és mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek az egészségkárosodott emberek társadalmi beilleszkedését segítette.

Nagykanizsa, 2009. február 25.

2008. évi PÉNZÜGYI ADATOK

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE /eFt/

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 715
Pályázati úton elnyert támogatás 544
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 287
Tagdíjból származó bevétel 665
Egyéb bevétel 640
Vállalkozási tevékenység bevétele -

ÖSSZES BEVÉTEL 2 851

Közhasznú tevékenység költségei 2 818
Vállalkozási tevékenység költségei -

ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE 2 818

EREDMÉNY 33

Nagykanizsa, 2009. február 25.

KIMUTATÁS

Költségvetési támogatás felhasználásáról

MEGNEVEZÉS FELHASZNÁLÁS CÉLJA FELHASZNÁLT ÖSSZEG