Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
576.06 KB
2008-10-09 10:54:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
867
4373
Rövid leírás | Teljes leírás (33.55 KB)

Cím: Sand 1745-1995


Sand község 1800-as években használt pecsétjének rajzolata, lenyomat nem maradt fenn, leírások alapján készült.
Sand község pecsétjei, a Somogy megyei Levéltárban található iratokban
A kiadvány anyagának összegyűjtésében közreműködött
VARGA BÉLA NÓVÁK PÁL TÓTH GYULA SPINGÁR LÁSZLÓ GERENCSÉR JÓZSEF
LANCSÁK LAJOS | HEGEDŰS JÓZSEFNÉ ZAKÓCS JÓZSEF A POLGÁRMESTERI HIVATAL dolgozói
A képeket készítették
BERKE JÓZSEF TÓTH JÁNOS MOGYORÓSI ORSOLYA
Az írásos anyagot összeállította
ÁDÁM JÓZSEF
A címlapon a község címerének tervezete látható.
ISBN 9630339080
Tervezte: KOVÁCSNÉ PRIMUSZ ILONA
ÁRPÁD NYOMDA 95-088
SAND
A Sandi Levente Egyesület zászlója, 1945-ben eltűnt, 1992-ben került elő.
AJÁNLÁS
Somogy és Zala megye határán, a 7-es főközlekedési út dübörgő zajától távol, csodálatos erdőségektől védetten, csendben meghúzódó település Sand, ahol eleink évszázadok óta otthont és hazát leltek.
Az alig ötszáz főt meghaladó község élniakarását jelzi, hogy erejükből nemcsak arra telik, hogy megszervezzék a napi élethez nélkülözhetetlen életfeltételeket, hanem barátokat gyűjtenek maguk köré itthonról és távoli országokból, hogy nyitottak lehessenek a világra.
A háborítatlan környezet, a térség gazdag vadállománya igencsak kedvelt hellyé teszi a vidéket.
Most egy jeles vállalkozás termékét tartja kezében az olvasó. Sand község megbecsülve múltját, közreadja a falu történetének jeles dokumentumait.
Kívánom, hogy e szándék erősítse a hitet az itt élőkben, közeli és távoli elszármazottakban, itt kell és lehet élni Zala e csodálatos kis szigetén, Sand községben.
Varga László a Zala Negyei Önkormányzati Közgyűlés Elnöke
Sand, 1995. május 26.
ELŐSZÓ
Kedves Olvasó!
11 em hivatásos történetírók és irodalmárok alkották ezt a kis olvasmányt, hanem a község lakóiból alakult lelkes csapat próbálta bemutatni benne faluját. Bemutatni kívántuk a község történelmét, hagyományait, kultúráját, gazdasági életét. Tettük ezt abból az alkalomból, hogy az idén ünnepeljük a falu újra-településének 250 éves évfordulóját. Ezt az esményt akár új honfoglalásnak is nevezhetnénk. A község életében ez lesz az első olyan kiadvány, amely egységes egészben formál képet a településről, igaz az anyagi lehetőségek miatt csak röviden.
Kedves Olvasó! Legyen ez a kis olvasmány szórakozás, emlékezés és tanulság is egyben.
Ádám József
Sand, 1995. május
Az 1992-ben felújított Művelődési fiáz nagyterme
ÁLTALÁNOS ADATAI
1995-BEN
Elhelyezkedése
Sand kisközség, Zala megye déli részén, Nagykanizsától 15 km-re van, keleti irányban.
1295 kh. Szántóval, réttel, legelővel, erdővel és területéhez képest jelentős szőlőterülettel rendelkezik.
Lakossága
535 fő, magyar. A településen 200 ház van.
350 fő római katolikus, 180 fő ágostai evangélikus, 5 fő egyéb vallású él itt.
Területe
Vallás
Intézményei Polgármesteri Hivatal működik
Egészségügy
Heti két alkalommal háziorvosi rendelés és 1994 óta heti két alkalommal magánfogorvosi rendelés van.
Oktatás
Három község által fenntartott óvoda működik Miháldon. Az általános iskola felső tagozata 1963 óta, az alsó tagozata 1976 óta szintén Miháldra jár iskolába.
Művelődés
A községben szép Művelődési Ház ad helyet a kulturális rendezvényeknek. A könyvtár is itt működik.
Infrastruktúra
Belterületi úthálózat 3200 m, szilárd burkolatú, portalanított. Villanyhálózat 1960 óta, vízvezeték hálózat 1980 óta.
KTV hálózat 1992 óta működik. Postahivatal 1945 óta van. Telefon kb. 60 házba van bekötve.
A község 1948-ig Somogy megyéhez tartozott, előbb a marcali, később a csurgói járáshoz. A II. világháborút megelőzően működött itt Római Katholikus Elemi Iskola és Ághostai Evangélikus Elemi ...