Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Ez a fájl MS Word formátumú. Ha gépén nincs MS Office program telepítve, letöltheti az ingyenes OpenOffice csomagot is.

 
68.5 KB
2008-06-24 12:46:13
 
 

application/msword
Nyilvános Nyilvános
1296
3729
Rövid leírás | Teljes leírás (11.71 KB)

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Cím: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a Tel: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu
Adósz.:19269373-1-20 Számlasz.: OTP Bank NyRT : 11749015-20027533A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló.


Az Egyesület cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenység, mely a mozgássérült emberek társadalmi esélyegyenlőségét szolgálja. Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 §. c. 11 . pontjában leírtaknak. 2007-ben a zökkenők nélküli működés érdekében gazdálkodásunk racionalizálásán, a pályázati és más forráslehetőségek bővítésén volt a hangsúly, s ez várható 2008-ban is.

Tagság: 2007-ben 62 dél-zalai településről, 818 tagot regisztráltunk, akik közül 528-an fizettek tagdíjat. A tagság 7 területi csoportban (Belezna, Borsfa, Gelse, Letenye, Szentliszló, Molnári, Zalakomár) végzi tevékenységét.
Ügyfélforgalom: A különböző támogatásokhoz kapcsolódóan 2007-ben nagy ügyfélforgalmat bonyolítottunk: 1456 regisztrált ügyfelet fogadtunk. Internetes munkahellyel rendelkező, akadálymentes ügyfélirodánk (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a) 2007-ben heti négy nap, 20 órában állt rendelkezésre a látogatók előtt, melyből van délutáni nyitvatartási óránk is (hetente 1 alkalommal 4 óra) a klubélet biztosítására. Irodánkban audiovizuális eszközök is rendelkezésre állnak sorstársak számára. Programjaink közt volt kiállítás, foglalkoztatást segítő kezdeményezés támogatása, érdekvédelmi tevékenység is.
Tájékoztatás: Ügyfélirodánkban folyamatosan adtunk tájékoztatást a támogatási lehetőségekről, többek között a fogyatékossági támogatásról, a közlekedési kedvezményekről, parkolási engedélyről, rehabilitációs utókezelési lehetőségekről. Az ügyintézést a tisztségviselőkön kívül mozgáskorlátozott munkatársak is segítik.
Érdekvédelem: Egyesületünk képviseli Nagykanizsán és kistérségében a fogyatékkal élőket minden fórumon, így például elnökünk tagja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Dorottya Kórháza Felügyelő Tanácsának.
Rehabilitációs berendezések használata az ügyfélirodában: Irodánkban rehabilitációs eszközök (szobakerékpár, gyógylabdák, marokerősítők, bordásfal), tájékozódást segítő kiadványok és általános egészségi állapotot mérő eszközök (vérnyomás, vércukor és koleszterin mérő berendezések) állnak rendelkezésre, mely eszközöket minden tagunk ingyenesen használhatja.
Segédeszköz kölcsönzés: Mozgáskorlátozott sorstárainknak segédeszközöket (járókeret, kerekesszék stb.) is kölcsönzünk térítésmentesen, 2007-ben 12 fő élt ezzel a lehetőséggel.
Lakás-átalakítási Támogatás (LÁT) ügyintézés: Intézzük a Lakás-akadálymentesítési állami támogatás (LÁT) ügyeit is. 2007-ben 126 LÁT kérelmet intéztünk, közülük 42-en nyertek el támogatást.

Szervezett csoportos belföldi kirándulásokon az Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek.. / Kecskemét, Esélyegyenlőségi Nap - Budapest/. Egyesületünk együttműködött a város és a települések önkormányzataival, társszervekkel és mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek az egészségkárosodott emberek társadalmi beilleszkedését segítette.


Nagykanizsa, 2008. március 20.
2007. évi PÉNZÜGYI ADATOK


ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE /eFt/


Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 1.382
Pályázati úton elnyert támogatás 910
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 42
Tagdíjból származó bevétel 528
Egyéb bevétel 190
Vállalkozási tevékenység bevétele -ÖSSZES BEVÉTEL 3 052

Közhasznú tevékenység költségei 2 748
Vállalkozási tevékenység költségei -ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE 2 748


E...