Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Ez a fájl MS Word formátumú. Ha gépén nincs MS Office program telepítve, letöltheti az ingyenes OpenOffice csomagot is.

 
45.5 KB
2008-06-24 12:43:56
 
 

application/msword
Nyilvános Nyilvános
1029
3562
Rövid leírás | Teljes leírás (10.17 KB)

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu

A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló.
Az Egyesület cél szerinti tevékenysége közhasznú tevékenység. A mozgássérült emberek társadalmi esélyegyenlőségét szolgálta. Az egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26 §. c. 11 . pontjában leírtaknak. Egyesületünk 953 fő. Szervezettségünk 83,20 %. Pártoló tagjaink száma 22 fő. Egyesületünk és a működési területéhez tartozó településeken 7 csoport tevékenykedik.
Az egyesület céljai megvalósítására az alábbi fontosabb feladatokat látta el.
Érdekvédelmi, egyéni kérelmek ügyintézése 2004. évben. Nyilvántartott, iktatott ügyek száma 186. Lakás átalakítási támogatási kérelem / LÁT / 74 fő. Telefonnal a rászorultakért Alapítvány által kiírt pályázatra 3 fő kérelmét továbbítottuk. Az irodát 1578 fő kereste fel tájékoztatás és ügyintézés céljából. Gépkocsi szerzési és átalakítási támogatást elosztó megyei bizottságban az egyesület képviselője részt vett.
Pályázati kiírásokat figyelemmel kísértük.
Sikeresen pályáztunk a MEOSZ-hoz, Városi Önkormányzathoz. A támogatás mértéke 515 000 Ft.
Egyesületünk a birtokában lévő segédeszközöket a rászorulóknak térítésmentesen bocsátotta rendelkezésre. Az egyesület klubhelyiségében rendszeres klubfoglalkozásokra került sor. Résztevők száma 20-40 fő.
2004-ben pályázati lehetőségből elindítottuk 700 órás ingyenes angol tanfolyamot 15 fővel.
Részt vettünk a Somogy megyei Egyesület által szervezett programon. / Balatonboglár 35 fő /, egyesületünk által szervezet Szlovéniai, Bledi kiránduláson 32 fő vett részt.
Októberben "Fogyatékkal élők munkahelyteremtése" konferenciát szerveztünk 85 fővel. Decemberben a Fogyatékosok Napja alkalmából évzáró rendezvényen 75 fő vett részt.
Szervezett csoportos kirándulásokra, belföld 51 fő jelentkezett.
Egyesületünk együttműködött a város és a települések önkormányzataival, társszervekkel és mindazon állami és társadalmi szervezetekkel, amelyek az egészségkárosodott emberek társadalmi beilleszkedését segítette.Nagykanizsa, 2005. március 17.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu2004. évi PÉNZÜGYI ADATOK


ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE /eFt/


Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 927
Pályázati úton elnyert támogatás 190
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 370
Tagdíjból származó bevétel 476
Egyéb bevétel 307
Vállalkozási tevékenység bevétele -ÖSSZES BEVÉTEL 2 270

Közhasznú tevékenység költségei 2 769
Vállalkozási tevékenység költségei -ÖSSZES TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE 2 769


EREDMÉNY -499
Nagykanizsa, 2005. március 17.MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu
KIMUTATÁSKöltségvetési támogatás felhasználásárólMEGNEVEZÉS FELHASZNÁLÁS CÉLJA FELHASZNÁLT ÖSSZEG

2003. év 2004. év


MEOSZ működés 374 760 Ft 325 081 Ft

Nagykanizsa, 2005. március 17.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásPénzvagyon felhasználása

a. Bér-vagy bérjellegű kiadások 949 400 Ft
b. Bér-vagy bérjellegű kiadások közterhei 263 667 Ft
c. Energia 91 238 Ft
d. Posta ktg. és telefon ktg. 356 547 Ft
e. Bérleti díj - Ft
f. Közlekedési kiadások 69 559 Ft
g. Irodai anyagok és eszközök 89 695 Ft
h. Javítási és egyéb szolg. kiadások 19 000 Ft
i. Segélyek és támogatások 79 000 Ft
j. Rendezvények 638 165 Ft
k. 50 ezer forintot meghaladó tárgyi eszk. besz. 89 000 Ft
l. Egyéb költség 123 802 FtB. Tárgyi vagyon felhasználása


Számítógép INTEL P III: - Tagnyilvántartás, adatfeldolgozás, levelezés
Fénymásoló - Ügyintézéshez szükséges iratanyagok másolása
Szobai kerékpár - Rehabilitáció
Bionic lámpa - Rehabilitáció
Tornaeszközök - Gyógytorna


A fenti eszközök használatából bevételt nem számoltunk el, ellenszolgáltatás nélkül állt sorstársaink rendelkezésére.Nagykanizsa, 2005. március 17.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail:

Cél szerinti juttatások kimutatása


2003. év 2004. év


Közhasznú tevékenység keretében nyújtott

- adómentes pénzbeli támogatás / segély / 192.000 / 71 fő 79.000 / 21 fő


Nagykanizsa, 2005. március 17.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.huKIMUTATÁSA kapott támogatásokról / eFt /


Támogató megnevezése 2003. év 2004. év


MEOSZ 375 325
Helyi önkormányzat - -
TESZ - -
Vidéki önkormányzat - 78
Lakossági 478 476
Magánszemély 26 224
Alapítvány 60 20
Társadalmi szervek 239 -
APEH ( 1% közcélú) 390 280
Pályázatok 640 268ÖSSZESEN 2 208 1 671

Nagykanizsa, 2005. március 17.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu
KIMUTATÁSVezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról / eFt /


MEGNEVEZÉS 2003. év 2004. év


Tiszteletdíj 540 554
Költségtérítés 95 69
Természetbeni juttatás - -
Folyósított kölcsön - -
Egyéb juttatás 55 -


ÖSSZESEN 690 623
Nagykanizsa, 2005. március 17.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NAGYKANIZSA VÁROSI EGYESÜLETE
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 40/a
T: 0693314562 E - mail: meoszkanizsa@freemail.hu

ZALA MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG

ZALAEGERSZEG

Ikt.sz.: 25/2005


Tisztelt Cím!Mellékelten küldöm a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete
2004. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését.Nagykanizsa, 2005. március 22.
Tisztelettel:

Kálingerné Ruff Zsuzsanna
elnök